شانه لایس فری
75,000 تومان

<p>تخم های شپش محکم به سطح مو می چسبند و به آسانی از سطح مو جدا نمی شو...

شانه ضد شپش نولایس ژانوس اتمام موجودی
شانه ضد شپش نولایس ژانوس

<p>پاک کننده شپش و تخم شپش سر</p> <p>تمام استیل با دندانه های آج دا...