مرجوعی و تعویض کالا

- طبق بخشنامه وزارت بهداشت و درمان، داروخانه اجازه مرجوع کردن فرآورده بهداشتی، آرایشی و دارویی را ندارد.

تبصره1: در موارد خاص مانند تغییر فیزیکی فرآورده  و مخدوش بودن تا 72 ساعت پس از دریافت کالا، به شرط موجود بودن فاکتور، کالا قابل تعویض می باشد.

- تمامی کالاها قبل از ارسال توسط مسئول فنی  داروخانه بررسی می‌شوند ولی در صورت اشتباه در ارسال، فرآورده با هزینه داروخانه تعویض می‌گردد .

تبصره1: در صورتیکه اشتباه از سمت خریدار صورت بگیرد داروخانه مسئولیتی در قبال تعویض محصولات ارسال شده ندارد.

- استراد وجه در صورت لغو سفارش قبل از ارسال و یا عدم موجودی از سمت مجموعه با توجه به نظام بانکی کشور بین 48 تا 72 ساعت کاری پس از لغو سفارش به حساب بانکی کاربر واریز می‌شود.