درباره داروخانه دکتر خزائلی

این داروخانه توسط دکتر روجا خزائلی در سال 1396 تاسیس شد. موسس این داروخانه بیش از 20 سال سابقه کار در داروخانه های شهری، بیمارستانی، شبکه بهداشت و درمان به عنوان کارشناس دارویی و دانشگاه علوم پزشکی مازندران می باشد. و با توجه به لزوم خدمت رسانی الکترونیک به بیماران و مردم عزیز در این حوزه، از سال 1401 با اخذ مجوز از سازمانهای مربوطه اقدام به راه اندازی سایت فروش اینترنتی نموده است.

 

مجوزهای داروخانه

 

پروانه تأسیس داروخانه

 

پروانه مسئول فنی داروخانه